معماران محیط منو
درباره ما / برد طراحی
یکی از مهم ترین عواملی که می تواند منجر به ایجاد یک طرح معماری مطلوب گردد، وجود تیم طراحی حاذق، کارآمد و با تجربه است، که با مدیریت درست در راستای اهداف گروه تلاش کند.
ما با بهره گیری از کارشناسان متبحر در شاخه های مختلف مورد نیاز شامل مهندسان معمار، عمران، مکانیک و الکترونیک تیم طراحی منسجم و کارآمدی تشکلیل داده ایم که با مدیریت مناسب در راستای نیل به اهداف تعریف شده، تلاش می نمایند.

شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط شرکت معماری معماران محیط