معماران محیط منو
پروژه / خانه ای در کوچه آسیاب - اصفهان، خیابان نظر شرقی، کوچه آسیاب
توضیحات
  • پروژه مسکونی آسیاب
    پروژه آسیاب واقع در خیابان نظر، کوچه آسیاب پروژه ای است که حال و هوای سنتی دارد اما کاملا پاسخگوی نیازهای امروزی است.
    الحاق المان های مدرن به پروژه حال و هوای امروزی بودن را با رویکردی به معماری کارآمد گذشته را کاملا منتقل می کند.
    هندسه ی ساده و قابل فهم، تناسبات و کار با مصالح همگون با اقلیم، نظرات کارفرما را پاسخ داده است.
روند اجرا
ساختار
خانه ای در کوچه آسیاب خانه ای در کوچه آسیاب خانه ای در کوچه آسیاب
اطلاعات پروژه