معماران محیط منو
پروژه / طرح ساماندهی بافت پیرامونی و توسعه مسجد جامع خرمشهر - خرمشهر
روند اجرا
ساختار
طرح ساماندهی بافت پیرامونی و توسعه مسجد جامع خرمشهر طرح ساماندهی بافت پیرامونی و توسعه مسجد جامع خرمشهر
اطلاعات پروژه
  • شروع طراحی : پاییز 1390


  • کارفرما : بنیاد شهید