معماران محیط منو
پروژه / خانه پورقاضی - اصفهان، کوچه سنگ تراش ها
توضیحات
 • این خانه واقع در اصفهان، خیابان حکیم نظامی، محله سنگ تراش هاست.
  محله ی سنگ تراش ها یکی از سه محله ی منطقه ی جلفای اصفهان است که از ادوار دور تا به کنون جایگاه ویژه ای را در شهر اصفهان و بافت با ارزش آن داراست. از این رو اضافه شدن هر گونه اثر در این بافت با ارزش، نمی تواند فارغ از ویژگی های محیطی این بستر باشد.
  این پروژه با توجه به شناخت کامل از صاحب خانه شکل گرفته است. 
  طبق خواسته ی کارفرما خانه در دو طبقه ی مجزا شکل گرفته است: طبقه ی اول برای پدر و طبقه ی دوم برای پسران که به همین دلیل طبقه ی دوم شامل دو واحد می باشد .
  چالش های موجود:
  طراحی و ساخت با توجه به بافت با ارزش و تاریخی محله سنگ تراش ها و همراه ساختن این موارد با خواسته های کارفرما.

روند اجرا
ساختار
خانه پورقاضی خانه پورقاضی خانه پورقاضی خانه پورقاضی خانه پورقاضی خانه پورقاضی خانه پورقاضی خانه پورقاضی خانه پورقاضی
اطلاعات پروژه
 • اتمام پروژه : تابستان 1391

 • مساحت : 620 متر مربع