معماران محیط منو
درباره ما / تیم
شرکت معماری معماران محیط

رامین مدنی

شرکت معماری معماران محیط

سوگل محرری

سرپرست آتلیه

کارشناس ارشد معماری، فعالیت ها: سرپرستی آتلیه، طراحی، موضوع پایان نامه: طراحی متروی شریعتی

شرکت معماری معماران محیط

فرزانه ایزدی

طراح

کارشناس معماری، فعالیت ها: طراحی ،ارائه و پرزانته

شرکت معماری معماران محیط

آرزو صمدی

مدیر دفتر فنی

کارشناس ارشد عمران سازه، فعالیت ها: مدیریت دفتر فنی، طراحی و محاسبه ی سازه های فولادی و بتنی، نظارت کارگاه ها

شرکت معماری معماران محیط

شهریار فشارکی

شرکت معماری معماران محیط

امین مدنی

فعالیت ها: سرپرستی و نظارت کارگاه ها

شرکت معماری معماران محیط

علی ایراندوست

کارشناس عمران، فعالیت ها: سرپرست کارگاه ها و نظارت امور فنی

شرکت معماری معماران محیط

وحید شیخ الاسلام

کارشناس حسابداری، فعالیت ها: انجام امور مالی

شرکت معماری معماران محیط

مینو شفائی