معماران محیط منو
پروژه / دفتر شخصی، معماران محیط - اصفهان، خیابان صائب
توضیحات
  • پروژه ی دفتر معماران محیط
    در این پروژه سعی شده محیطی آرام، دلنشین و مخصوص آتلیه طراحی معماری ساخته شود.
    وجود سبزینگی و دکوراسیون داخلی سفیدرنگ محیطی مستعد برای طراحی را به وجود آورده است.
    محیط آتلیه به گونه ای  طراحی شده است که برای هر فرد محیط شخصی مجزایی وجود دارد و در عین حال فضایی ایجاد شده که طراحان در محیطی باز به طراحی و گفت و گو می پردازند.

روند اجرا
ساختار
اطلاعات پروژه