معماران محیط منو
پروژه / مجتمع مسکونی عطاالملک - اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، کوچه عطاالملک
توضیحات
  • مجتمع مسکونی عطاالملک واقع در خیابان چهارباغ بالا کوچه ی عطاالملک است.نما از آجر است که با خمیدگی ملایمی در نما پویایی خاصی را برای بنا به وجود می آورد.
    رعایت استقلال و محرمیت در فضاهای این بنا بسیار حائز اهمیت می باشد.
     

روند اجرا
ساختار
مجتمع مسکونی عطاالملک مجتمع مسکونی عطاالملک مجتمع مسکونی عطاالملک
اطلاعات پروژه