معماران محیط منو
پروژه / مجتمع مسکونی اردیبشت - اصفهان، خیابان اردیبهشت
توضیحات
 • مجتمع مسکونی اردیبهشت
  از آن جایی که خیابان عباس آباد و اردیبهشت از خیابان های قدیمی و حتی به منزله ی شناسنامه ی اصفهان شناخته می شوند، هر گونه طراحی، فارغ از ویژکی های بستر، نباید صورت پذیرد.
  مجتمع مسکونی اردیبهشت فارغ از تمامی خود نمایی های موجود در سطح شهر، دارای نمای ساده ای از آجر است. این ساختمان با ظاهری آرام و در بخش هایی با نمای منحنی شکل بدون اینکه آرامش بستر را به هم بزند از لا به لای درختان سر بر آورده است.
  ساختمان دارای دو ورودی مجزا است که یکی از این دو با یک سر در منحنی شکل معرفی می شود.
  گلدان های کنار ورودی و شفافیت لابی، دعوت کننده های نمای ورودی اول هستند.
روند اجرا
ساختار
مجتمع مسکونی اردیبشت مجتمع مسکونی اردیبشت مجتمع مسکونی اردیبشت مجتمع مسکونی اردیبشت
اطلاعات پروژه
 • اتمام پروژه : اردیبهشت 1383

 • مساحت : 7000 متر مربع


 • جوایز :
  • معمار85 - مجله معمار